Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Spoločné rokovanie s vedením UNM

Pokračujeme v tradícii spoločných porád širšieho vedenia Univerzitnej nemocnice Martin a Jesseniovej lekárskej fakulty UK. Hoci fungujeme ako dve samostatné inštitúcie, sme však neoddeliteľnou súčasťou a naša spolupráca je pre nás dôležitá - pri vzdelávaní a zabezpečovaní odbornej praxe pre študentov medicíny a ošetrovateľstva, ale aj v oblasti vedeckého výskumu.


14. 06. 2023 12.12 hod.
Od: JLF UK

Neformálne pracovné raňajky sa tentokrát konali na pôde UNM. Na stretnutí, ktoré bolo 12. júna, sa rokovalo o viacerých aktuálnych témach a hľadali sa spoločné možné riešenia. Hovorilo sa aj o projekte novej nemocnice a pozemkoch, na ktorých má stáť. Témou bol aj o robotický systém Da Vinci, ktorý zakúpila JLF UK a aktuálne sa využíva pri chirurgických, urologických a gynekologických operáciách v UNM.

Diskutovalo sa aj o spoločne organizovaných aktivitách – Medgames 2023, ktoré sa budú konať na jeseň a opäť aj v autentických priestoroch nemocnice, o špecializačnom a rezidenčnom štúdiu, aj o možnosti podávať spoločné projekty z aktuálnych aj budúcich výziev.

Udržiavanie korektných vzťahov a spoločný postup vo viacerých oblastiach sú pre obe inštitúcie dôležité, v spoločných rokovaniach budeme pokračovať.