Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravila JLF UK projekt pre majiteľov studní

Kampaň je zameraná na pripomenutie si významu dostatočného množstva zdravotne bezpečnej vody. Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine pri tejto príležitosti pripravila dotazník pre majiteľov studní, ktorý pomôže pri výskume. Zapojiť sa budú môcť do konca marca.


22. 03. 2024 09.06 hod.
Od: JLF UK

Dotazník je dobrovoľný a anonymný. Jeho cieľom je zistiť postoje a spôsoby údržby domovej studne. Vyplnenie je veľmi jednoduché a zaberie približne 10 minút. Dotazníkový prieskum robí JLF UK v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR.

„Otázky v dotazníku sme čerpali z veľkých štúdii zameraných na obdobný problém v USA a pridali sme otázky na základe našich skúseností ako aj skúseností UVZ SR,“ uviedla Mgr. Miroslava Sovičová z Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK. Ústav sa kvalite studničnej vody na Slovensku venuje od roku 2015.

„Od začiatku sa zaoberáme problematikou ťažkých kovov vo vode v dôsledku prirodzenej kontaminácie. V roku 2023 naše pracovisko rozšírilo analýzy vody o vybrané mikrobiologické parametre. Na základe skúseností so starostami obcí, ako aj samotnými majiteľmi sa ukazuje, že studne sú pomerne častým zdrojom zásobovania pitnou vodou, či už v oblastiach bez verejného vodovodu, ale aj v obciach kde ho majú. Dokonca v posledných rokoch je tu čoraz badateľnejší trend popularity studní.

Výskumy, ktoré sme doteraz uskutočnili, majú pilotný charakter a zamerali sme sa na oblasti Žilinského kraja, pričom predpokladáme, že problém využívania domových studní je celoslovenský,“ uviedla M. Sovičová. Ako ďalej doplnila, na základe výsledkov a skúseností sa rozhodli iniciovať dotazníkové zisťovanie postojov a spôsobov údržby domových studní.

Na konzultácii projektu spolupracuje JLF UK s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Martine. „Dotazníkové zisťovanie je unikátnym projektom, ktoré dovolím si tvrdiť, že v európskych podmienkach nemá obdobu nakoľko by sme chceli zozbierať čo najviac dát zo všetkých kútov SR,“ doplnila M. Sovičová.

Získané údaje poslúžia pre vytváranie a plánovanie preventívnych opatrení zameraných na zabezpečenie kvality studničnej vody. „Veľká vďaka za spoluprácu pri tvorbe dotazníka a podporu našich výskumných projektov patrí Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Martine, s ktorým spolupracujeme dlhodobo aj v rámci konzultačnej činnosti. Chceme sa tiež poďakovať všetkým regionálnym úradom verejného zdravotníctva na Slovensku, ktoré sa rozhodli náš dotazník podporiť zverejnením na svojich webových stránkach,“ uzavrela Mgr. Miroslava Sovičová, PhD.

Link na dotazník: https://forms.office.com/e/bieatjEzPM

 

Výsledky predchádzajúceho výskumu

 

Okres Martin (2015): Horný Kalník 25 studní tj. 87 osôb využívajúcich studničnú vodu

 • na pitie: 1 domácnosť bez pripojenia na VV a 5 domácností s pripojením na VV
 • nikdy nevyšetrovalo kvalitu vody 20 domácností- najčastejšie dôvody: nedostatok informácii o problematike a finančné náklady na analýzu

podporené Grantom mladých UK/89/2018 Univerzity Komenského v Bratislave

Okres Čadca (2018): Korňa 24 studní, Raková 15 studní, Zákopčie 30 studní t. j 260 osôb využívajúcich studničnú vodu

 • na pitie: 56 studní
 • nikdy neuskutočnilo vyšetrenie kvality 46 domácností - najčastejšie dôvody: finančné náklady na analýzu, nedostatok času, voda sa javí ako bezpečná, nedostatok informácii o problematike
 • aktivít Svetového dňa vody sa zúčastnil 1 majiteľ

Okres Čadca (2023): Olešná 28 studní t. j. 115 osôb využívajúcich studničnú vodu

 • na pitie: 21 studní
 • nikdy neuskutočnilo vyšetrenie kvality 17 domácností - najčastejšie dôvody: voda sa javí ako bezpečná, finančné náklady na analýzu, nedostatok času a nedostatok informácii o problematike mali rovnaký počet odpovedí
 • aktivít Svetového dňa vody sa zúčastnilo 8 majiteľov studní

Okres Žilina (2023): Dolná Tižina a Belá 15 studní t.j. 39 osôb využívajúcich studničnú vodu

 • na pitie: 6 studní
 • nikdy neuskutočnilo vyšetrenie kvality 12 domácností- informácii o problematike, voda sa javí ako bezpečná, finančné náklady na analýzu

Okres Martin (2023)- 27 studní z rôznych lokalít t. j. 101 osôb využívajúcich studničnú vodu

 • na pitie: 2 studne
 • nikdy neuskutočnilo vyšetrenie kvality 18 domácností - najčastejšie dôvody: voda sa javí ako bezpečná, nedostatok informácii o problematike