Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

MedGames Junior 2024

V dňoch 15- 16. marca sa na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine uskutočnil 2. ročník súťaže MedGames Junior.


20. 03. 2024 17.11 hod.
Od: JLF UK

Podujatie je určené pre študentov 1-3.ročníka všeobecného a zubného lekárstva a jeho hlavným cieľom je nadobudnúť nové praktické a teoretické vedomosti, zabaviť sa, vyskúšať si simulované situácie a prácu v tíme.

Po prvý krát sa súťaže zúčastnili aj študenti z iných fakúlt mimo Martina. Tento rok sa navyše podujatie konalo počas dvoch dní, v piatok boli pre súťažné tímy pripravené praktické workshopy, ktoré ich mohli lepšie pripraviť na súťažné úlohy.

Prvá ich čakala už večer - simulované hromadné nešťastie. V sobotu boli pre súťažiacich pripravené rozmanité úlohy, ktoré pripravili zástupcovia ústavov fakulty a kliník Univerzitnej nemocnice Martin, ktorí sa zároveň zhostili aj úloh rozhodcov. 

Víťazné tímy MedGames Junior 2024:

  1. Tím Včelári ( Laura Fedorková, Michal Vyparina, Jakub Šagát)
  2. Tím Trichrom (Marek Laheye, Michaela Matušovová, Martin Matúšik)
  3. Tím 5T (Diana Urbanová, Petra Sumková, Martin Žilinka)

(všetko študenti JLF UK)

Fotografie a video z 2. ročníka MedGames Junior môžete nájsť v našej fakultnej fotogalérii.