Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

JLF UK priniesla unikátny liečebný program pre pacientov s Parkinsonovou chorobou

Odborníci z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine vyvinuli a zaviedli do praxe inovatívny rehabilitačný program pre pacientov s Parkinsonovou chorobou.


30. 11. 2023 10.15 hod.
Od: JLF UK

„Nový liečebný program “Parkinson & Well“ pozostáva z  balneologického, fyzioterapeutického, senzorického a nutraceutického modulu, pričom každý reflektuje najnovšie poznatky o Parkinsonovej chorobe,“ informoval doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat., vedec Martinského centra pre biomedicínu JLF UK.

Práve kúpeľná liečba môže významne pomáhať v zlepšení pohybových a výkonnostných schopností parkinsonikov. Podstatou špeciálnej kúpeľnej liečby je okrem holistického prístupu aj na mieru šitý program.

Pacienti sú zároveň sledovaní v neurologických ambulanciách. Ako ďalej doplnil docent Martin Kolísek, cieľom expertov z martinskej fakulty nebolo len vytvorenie celosvetovo unikátneho liečebného programu, ale zároveň tento program ponúknuť v indikačnej skupine A. „Teda ako plne hradený zdravotnými poisťovňami, na čo ľudia s Parkinsonom dodnes na Slovensku nemajú nárok. Sú v indikačnej skupine B, aj napriek tomu, že ich tu s nami žije viac ako 20 000,“ upozornil docent Martin Kolísek.

Zdravotné poisťovne preplácajú len liečebné procedúry a rehabilitačné výkony, pri kúpeľnej liečbe si musí pacient platiť ubytovanie a stravu v kúpeľoch z vlastných prostriedkov.

Inovatívnu liečbu pre parkinsonikov ponúkajú Slovenské liečebné kúpele Piešťany, ktoré na tomto programe s odborníkmi z JLF UK spolupracujú. „Od jarných mesiacov tohto roka sa robilo klinické skúšanie. Výsledky štúdie boli prezentované na World Parkinson Congress v Barcelone,“ dodal doc. RNDr. Martin Kolísek.

Kolektív autorov rehabilitačného programu získal za svoju prácu aj prestížne medzinárodné ocenenie. Špeciálnu cenu poroty Európskej asociácie kúpeľov si prebrala MUDr. Alena Korenčíková spoločne s medicínskym riaditeľom Slovenských liečebných kúpeľov MUDr. Borisom Bánovským na kongrese v Karlových Varoch. Doktorka Alena Korenčíková sa problematike Parkinsonovej choroby sa venuje aj ako doktorandka pod vedením docenta Martina Kolíska.

Autormi liečebného programu sú experti na balneológiu a kúpeľníctvo - MUDr. Alena Korenčíková, MUDr. Boris Bánovský, Bc. Ivona Hrdinová; špecialisti zo SLK Piešťany an experti na Parkinsonovu chorobu - MUDr. Milan Grofik PhD., a doc. RNDr. Martin Kolísek Dr.rer.nat. z JLF UK.

Parkinsonova choroba je progresívne chronické ochorenie nervovej sústavy. Prejavuje sa najmä poruchou hybnosti, ktorá vzniká na základe degeneratívneho zániku nervových buniek v mozgu. Choroba sa najčastejšie prejavuje u ľudí nad 50 rokov. Na rozdiel od ostatných krajín sveta na Slovensku týmto ochorením trpí viac žien ako mužov.

Názov víťaznej prednášky: The results of spa medicine in “Parkinson and Well” Project

Autori: Alena Korenčíková1, Boris Bánovský1, Milan Grófik2, Martin Kolísek3, Ivona Hrdinová1, Michal Verchola4

  1. Slovak Health Spa Piešťany, a.s., Member of Ensana Group, Piešťany, Slovakia; 
  2. Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, University Hospital Martin, Clinic of Neurology, Martin, Slovakia; 
  3. Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in   Martin, Biomedical Center Martin, Martin, Slovakia; 
  4. Slovak Parkinson Society, Piešťany, Slovakia