Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

JLF UK má nových profesorov

V utorok 26. marca 2024 prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala nových profesorov vysokých škôl, medzi ktorými boli aj štyria z našej fakulty: prof. Kamil Biringer, prof. Anton Dzian, prof. Erik Kúdela a prof. Štefan Sivák.


27. 03. 2024 08.41 hod.
Od: JLF UK

Až 17 nových profesorov a profesoriek patrí do akademickej obce Univerzity Komenského.

 • Monika Zaviš, religionistika, PdF UK
 • Lívia Trellová, ústavné právo, PraF UK
 • Ján Škrobák, správne právo, PraF UK
 • Andrea Ševčovičová, biológia, PriF UK
 • Štefan Sivák, neurológia, JLF UK
 • Ján Papula, manažment, FM UK
 • Patrik Maturkanič, katolícka teológia, RKCMBF UK
 • Alexandra Löwy, občianske právo. PraF UK
 • Oľga Kyselovičová, športová edukológia, FTVŠ UK
 • Erik Kúdela, gynekológia a pôrodníctvo, JLF UK
 • Natália Hlavatá Hudáčková, geológia, PriF UK
 • Juraj Hamar, estetika, FiF UK
 • Vladimír Ferianec, gynekológia a pôrodníctvo, LF UK
 • Anton Dzian, chirurgia, JLF UK
 • Eduard Burda, trestné právo, PraF UK
 • Ondrej Blažo, medzinárodné právo, PraF UK
 • Kamil Biringer, gynekológia a pôrodníctvo, JLF UK

V príhovore novým profesorom a profesorkám prezidentka zdôraznila, že akademický titul profesora znamená záväzok. „Čo by vás všetkých určite malo spájať, je záujem, aby na našich vysokých školách vládla slobodná a motivujúca atmosféra. Aby z nich vychádzali odborne zdatní absolventi pripravení vykonávať svoje povolania. Aby sme ako spoločnosť dokázali lepšie obstáť zoči-voči problémom a skúškam, ktoré nás v budúcnosti čakajú. Vašou úlohou je prispievať k múdrosti spoločnosti. A múdrosť nie je len zhromaždená vedomosť. Je to žité poznanie, ktorého súčasťou je silný hodnotový základ. A práve vzdelanosť založená na hodnotách má byť základom spoločnosti.“

zdroj: UK