Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

IMATRIKULÁCIE 2023

Vo štvrtok 19. októbra sa v Aula Magna Jesseniovej lekárskej fakulty konali slávnostné imatrikulácie nových študentov.


24. 10. 2023 13.36 hod.
Od: JLF UK

V akademickom roku 2023/2024 nastúpilo do študijného programu všeobecné lekárstvo celkovo 277 študentov - v slovenskom aj anglickom programe a 11 študentov v programe zubné lekárstvo.

JLF UK v posledných rokoch výrazne navýšila počet študentov ošetrovateľstva, nakoľko títo absolventi v zdravotníctve chýbajú.

Na bakalárske štúdium v programe ošetrovateľstvo nastúpilo 59 študentov a 12 v programe pôrodná asistencia. Do programu verejné zdravotníctvo sa zapísalo 14 študentov.

V magisterskom štúdiu v tomto akademickom roku študuje 9 v programe ošetrovateľstvo, 14 v programe pôrodná asistencia a 9 v programe verejné zdravotníctvo.

Viac fotografií zo slávnostných imatrikulácií nájdete v našej fakultnej fotogalérii.