Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

10. Svetový deň trombózy

V stredu 25. októbra sa v Martine konal 10. ročník podujatia pri príležitosti Svetového dňa trombózy.


26. 10. 2023 09.59 hod.
Od: JLF UK

Jeho súčasťou bola informačná osvetová kampaň pre širokú verejnosť ako aj odborný program pre špecialistov, ktorí sa zaoberajú alebo zaujímajú o problematiku hemostázy a trombózy. Podujatie spoluorganizovala Klinika hematológie a transfúziológie JLF a UNM.

Cieľom kampane je pripomínať problematiku trombózy v súvislosti s nemocničnou a ambulantnou starostlivosťou, ale aj dosiahnutie lepšej informovanosti verejnosti o rizikových faktoroch, príznakoch a liečbe tohto ochorenia.

V infostánku, ktorý počas dňa stál pred vstupom do nemocnice aj v  obchodnom centre, sa mohli ľudia dozvedieť viac o rizikách spojených s krvnou zrazeninou. Informačnú kampaň zastrešovali študentky Jesseniovej lekárskej fakulty UK. Ľudia, ktorí sa v stánku pristavili, sa najčastejšou pýtali na príznaky trombózy, rizikové faktory, ktoré ju môžu spôsobiť aj na konkrétne prípady, kedy im niekto z rodiny trpí na opuchy nôh.

Program pre verejnosť pokračoval konferenciou, ktorej sa zúčastnili aj poslucháči Univerzity tretieho veku pri JLF UK. Súčasťou prednášok bolo predstavenie príbehu pacienta s trombózou, praktické ukážky poskytnutia prvej pomoci aj individuálne poradenstvo pre verejnosť.

Podujatie pokračovalo popoludní odborným programom.