Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Stretnutie zástupcov UNM so študentmi JLF UK

Pozývame študentov Jesseniovej lekárskej fakulty na stretnutie so zástupcami vedenia UNM, vybraných kliník a pracovísk, ktoré sa uskutoční v stredu 10. mája o 16:00 hod. v Aula B na Novomeského 9.


09. 05. 2023 11.50 hod.
Od: JLF UK

Cieľom stretnutia je študentom poskytnúť všetky informácie o voľných pracovných lekárskych miestach na vybraných pracoviskách UNM a JLF. Počas stretnutia predstavitelia jednotlivých pracovísk predstavia svoje pracoviská, možnosti kariérneho rastu a zodpovedajú otázky študentov.