Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych...21. 03. 2017

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - APRÍL 2017

Rektorské a dekanské voľno20. 03. 2017

V súvislosti s veľkonočnými sviatkami udeľuje rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektorské voľno na 13. apríla 2017 (štvrtok) a dekan JLF UK prof. MUDr....

Vyšlo marcové číslo časopisu Naša univerzita20. 03. 2017

Je tu jar a spolu s ňou aj marcové číslo Našej univerzity, ktoré opäť nešetrí čerstvými informáciami o aktuálnom univerzitnom dianí.

XXII. Šubjakov deň20. 03. 2017

Pozvánka na celoslovenskú konferenciu so zahraničnou účasťou XXII. Šubjakov deň, ktorá sa bude konať 7. apríla o 9.00 hod. vo Veľkej posluchárni UNM Martin.

Obchodná verejná súťaž16. 03. 2017

Obchodná verejná súťaž – predaj nehnuteľností a prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam ul. Kalinčiaka, Vrútky.

Zasadnutie Akademického senátu JLF UK14. 03. 2017

Návrh programu zasadania Akademického senátu JLF UK dňa 20.3.2017.

Korupcia v zdravotníctve: Prečo vychovávame lekárov pre...09. 03. 2017

Pozývame Vás na diskusiu s názvom: Korupcia v zdravotníctve: Prečo vychovávame lekárov pre zahraničie? ktorá sa uskutoční 27.3.2017 o 16:00 v Aula Magna JLF UK...

X. Martinské dni verejného zdravotníctva09. 03. 2017

Pozvánka na X. Martinské dni verejného zdravotníctva, ktoré sa budú konať 15 – 17. marca 2017, v priestoroch hotela Victoria, Martin.

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...09. 03. 2017

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce MUDr. Ivany Dedinskej, PhD.

Verejná inauguračná prednáška v študijnom odbore 7.1.3...09. 03. 2017

Oznam o konaní verejnej inauguračnej prednášky doc. MUDr. Renaty Péčovej, PhD.