Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Výročná cena WHO pre doc. Bašku z JLF UK10. 06. 2015

Doc. MUDr. Tibor Baška, PhD., z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine si dňa 8. júna 2015 prevzal výročnú cenu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) za...

Oznámenie o obhajobách dizertačných prác08. 06. 2015

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom odbore

Pozvánka na Vedeckú kaviareň05. 06. 2015

V rámci projektu s názvom „Zvýšenie možností kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied“, by sme radi pozvali nižšie uvedeným plagátom...

Zasadnutie Vedeckej rady JLF UK 04. 06. 2015

Zasadnutie Vedeckej rady JLF UK o 10.00 h

Verejné inauguračné prednášky - oznam03. 06. 2015

Verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Pavla Žúbora, DrSc., mim. prof. v študijnom odbore 7.1.9 gynekológia a pôrodníctvo Verejná inauguračná prednáška doc....

Ponuka Fulbrightovho štipendia pre študentov03. 06. 2015

Štipendium je určené študentom, ktorí majú záujem o výskumný alebo študijný pobyt (Visiting Student Researcher/ Master´s degree) na americkej univerzite v...

Oznámenie o obhajobách dizertačných prác02. 06. 2015

Oznámenie o obhajobe dizertačných prác v študijných odboroch: 7.1.10. pediatria, 7.1.26. klinická farmakológia, 7.1.4. vnútorné choroby.

Dni molekulovej patológie01. 06. 2015

V dňoch 4. – 5. Júna 2015 sa v hoteli TURIEC v Martine uskutoční 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych...

Šestina predčasných a násilných úmrtí je spôsobená...01. 06. 2015

Až šestina predčasných a násilných úmrtí je spôsobená alkoholom. Vyplynulo to z výsledkov skríningu výskumníkov Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Tím...

Motivačné štipendiá 28. 05. 2015

Oznam o priznaných motivačných štipendiách v letnom semestri AR 2014/2015