Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

XX. ŠUBJAKOV DEŇ Orálna a maxilofaciálna chirurgia, variá18. 03. 2015

Pozvánka na celoslovenské sympózoium s medzinárodnou účasťou - XX. ŠUBJAKOV DEŇ, ktoré sa uskutoční 27. marca 2015 vo Veľkej posluchárni - Univerzitná...

Rektorské a dekanské voľno pre študentov – 2. 4. 2015 a 7....12. 03. 2015

V súvislosti s veľkonočnými sviatkami udeľuje rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektorské voľno na 2. apríla 2015...

Vedecká kaviareň: PIK3CA mutácie pri gynekologických...11. 03. 2015

V rámci projektu s názvom „Zvýšenie možností kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied“, by sme radi pozvali nižšie uvedeným plagátom...

Slávnostná inaugurácia dekana - dekanské voľno05. 03. 2015

Predsedníčka Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. pozýva...

IX. MARTINSKÉ DNI VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA KONFERENCIA S...04. 03. 2015

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK v Martine v spolupráci s Katedrou aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK v Bratislave, Regionálnym úradom verejného...

Výberové konanie na letné praxe v zahraničí26. 02. 2015

ZAHRANIČNÁ PRÁZDNINOVÁ PRAX pre študentov 3. - 5. ročníka všeobecného lekárstva JLF na partnerských lekárskych fakultách: Budapešť, Pécs a Olomouc.

Vyšlo februárové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA!19. 02. 2015

Od februára máme nielen pokračujúceho rektora, ale na viacerých fakultách začínajú funkčné obdobie noví či staronoví dekani. Predstavujeme tézy dekanky prof....