Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott Ric, MHA

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.

doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD.

doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.

doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.

doc. MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD.