Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Garančná skupina

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott Ric, MHA