Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany

Odborný garant programu:

Mgr. Edita Hlinková, PhD.

Ústav ošetrovateľstva JLF UK

Malá Hora 5

036 01 Martin

edita.hlinkova@uniba.sk
č. tel. :   043/26 33 436


Dĺžka trvania študijného programu: 6 mesiacov

 

náplň certifikačného študijného programu

úhrada za certifikačnú prípravu

Kalendár vzdelávacích aktivít

Žiadosť o zaradenie

 

Žiadosti posielajte na adresu:

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP
Malá Hora  4A
dekanát JLF UK
036 01  Martin

Žiadosti prijímame priebežne počas celého roka. Keď bude prihlásený dostatočný počet účastníkov, bude otvorený nový vzdelávací blok.