Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Predaj skrípt

Bakoss, P.: Epidemiológia 2005, 2011 13,00€
Belej, K.: Histológia 2008 4,50€
Balková, D.: Odborná slovenčina v medicínskej praxi - kazuistiky 2020 2,60€
Bujalková, M. - Jurečková,A.: Greco – Latin Medical Terminology 2020 10,00€
Bujalková, M. - Šimon,F.: Terminologica Medica Latina 2019 10,00€
Čalkovská, A. - Javorka, K.: Návody k praktickým cvičeniam z fyziológie 2020 5,00€
Čalkovská, A. - Javorka K.: Návody k praktickým cvičeniam z fyziológie 2017 5,00€
Danko, J.: Aktuálny stav diagnostiky hypoxie plodu 2008 9,15€
Danko, J. - Mlynček, M.: Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva I. 2014 3,30€
Danko, J. a kol.: Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva II. 2014 4,40€
Danko, J. a kol.: Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva III. 2014 3,50€
Džuganová, B. a kol.: Slovenčina pre zahraničných študentov 2020 8,20€
Džuganová, B. a kol.: Slovenčina pre zahraničných študentov 2022 10,00€
Džuganová, B.: Lekárska slovenčina pre zahraničných študentov 2018 8,10€
Džuganová, B.: Slov.- angl. a angl.-slov. slovník pre zahraničných študentov 2015 5,40€
Džuganová, B.: English for dental students 2015 12,00€
Džuganová, B.: English in General Medicine 2020 13,00€
Džuganová, B.: Practise Your Medicak Englise 2023 10,00€
Gajdoš, M. - Nosáľová, G.: Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie 2007 2,05€
Hanzlíková, A. a kol.: Úloha ošetrovateľstva v ochrane komunitného zdravia 2. 2012 2,50€
Javorka K. a kol.: Medical Physiology - laboratory manual 2022 9,00€
Jurko - Ovšonková - Zanovitová a kol.: Pediatria a ošetrovateľská starostlivosť 2009 23,10€
Minariková, E.: Ultrazvukový atlas kože 2017 5,00€
Minariková, E.: Vybrané benígne a malígne kožné nádory 2017 5,00€
Minariková, E.: Clinical dermatovenerology 2018 5,40€
Račay, P.: Medical chemistry and biochemistry III. 2021 6,00€
Račay, P.: Medical chemistry and biochemistry IV. 2021 6,00€
Samoš,M. a kol.: Praktické cvičenia z vnútorného lekárstva –letný semester 2021 16,00€
Samoš,M. a kol.: Praktické cvičenia z vnútorného lekárstva-zimný semester 2021 16,00€
Samoš, M. a kol.: Practical classes in internal medicine-winter semester 2021 16,00€
Samoš, M. a kol.: Practical classes in internal medicine-summer semester 2021 16,00€
Švihrová, V.: Základy klinickej medicíny I. pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo 2010 4,70€
Švihrová, V. - Buchancova, J.: Základy klinickej medicíny II. pre študijný odbor Verejné zdrav. 2013 5,40€
Tatarková, Z.: Problémové úlohy k seminárom z lekárskej chémie a biochémie 2013 5,10€
Mokáň ,M. a kol.: Vnútorné lekárstvo 1 (tretie nezmenené vydanie) 2020 10,00€
Mokáň ,M. a kol.: Vnútorné lekárstvo 2 (tretie nezmenené vydanie) 2020 11,00€
Mokáň ,M. a kol.: Vnútorné lekárstvo 3 (tretie nezmenené vydanie) 2020 12,00€
Minariková, E.: Bazilion 2019 5,00€
Rozborilová, E. a kol.: Tuberkulóza a mykobakteriózy 2009 3,20€