Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Predaj skrípt

Predaj skrípt

Skriptá vydané Vydavateľstvom UK.

 Autor a názov publikácie

Bakoss, P.: Epidemiológia

2005

12,98

  006

Bakoss, P.: Epidemiológia

2011

12,98

  006

Belej, K.: Histológia

2008

  4,51

  456

 

2018

  2,60

 

Bujalková, M.: Lekárska terminológia v súčasnom a historickom kontexte

2011

  5,40

  811

Bujalková, M. - Jurečková, A.: Terminologia medica Greco-Latin Medical terminology

2013

  5,60

 

Čalkovská, A. - Javorka, K.: Návody k praktickým cvičeniam z fyziológie

2014

  4,18

  062

Čalkovská, A. - Javorka K.: Návody k praktickým cvičeniam z fyziológie

2017

  5,00

 

Danko, J.: Aktuálny stav diagnostiky hypoxie plodu

2008

  9,13

  772

Danko, J. - Mlynček, M.:Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva I.

2014

  3,30

 

Danko, J. a kol.:Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva II.

2014

  4,40

 

Danko, J. a kol.:Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva III.

2014

  3,50

 

 

2017

  8,20

 

Džuganová, B. : Lekárska slovenčina pre zahraničných študentov

2018

  8,10

 

Džuganová, B.: Slov.- angl. a angl.-slov. slovník pre zahraničných študentov

2015

  5,40

 

Džuganová, B.:English in General Medicine

2018

 13,00

 

Džuganová, B.:English for dental students

2015

 12,00

 

Gajdoš, M. - Nosáľová, G.: Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie

2007

  2,06

  710

Hajtman, A. - Kovaľ, J.: Otorhinolaryngology

1995

  2,70

 

Halašová, E.: Medical Biology practicum

2015

  4,71

 

Hanzlíková, A. a kol.: Úloha ošetrovateľstva v ochrane komunitného zdravia 2.

2012

  2,56

 

 

2017 

  7,00

 

Jurko - Ovšonková - Zanovitová a kol.: Pediatria a ošetrovateľská starostlivosť

2009

23,10

  806

Kolibáš, E. a kol.: Všeobecná psychiatria

2007

  4,91

  708

Minariková, E.: Ultrazvukový atlas kože

2017

  5,00

 

Minariková, E.: Vybrané benígne a malígne kožné nádory

2017

  5,00

 

Minariková, E.: Clinical dermatovenerology

2018

  5,40

  920

 

2014

10,95

  457

Račay, P.: Medical chemistry and biochemistry IV.

2016

  5,00

 

Rozborilová, E. a kol.: Tuberkulóza a mykobakteriózy

2009

  3,20

  791

Švihrová, V.: Základy klinickej medicíny I. pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo

2010

  4,70

  852

Švihrová, V. - Buchancova, J.: Základy klinickej medicíny II. pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo

2013

  5,40

 

Tatarková Z.: Problémové úlohy k seminárom z lekárskej chémie a biochémie

2013

  5,10

 

Tiež v predaji:

Adamkov, M.:Introduction to FUNCTIONAL HISTOLOGY

2016

15,00

 

Višňovský, J.:Ovariálny a menštruačný cyklus

2012

 10,00