Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Textbooks to buy

Contact: chovanova(at)jfmed.uniba.sk

Tel.: (043) 2633518  VoIP: 41518

 

Opening hours

Monday

11.00-12.00

13.00-14.00

Tuesday

        -

13.00-14.00

 
 
 
Wednesday

11.00-12.00

13.00-14.00

Thursday

        -

13.00-17.00

Friday

10.00-12.00

-

Author and title

    €

  kód

Balková, D: Odborná slovenčina v medicínskej praxi - kazuistiky2014 2,60

Bakoss, P.: Epidemiológia

2005

12,98

  006

Bakoss, P.: Epidemiológia

2011

12,98

  006

Baráni, H. a kol. : Návody na praktické cvičenia z lekárskej biofyziky

2013

  5,60

455

Belej, K.: Histológia

2008

  4,51

  456

Bujalková, M.: Lekárska terminológia v súčasnom a historickom kontexte

2011

  5,40

  811

Bujalková, M., Jurečková, A.: Terminologia medica Greco-Latin Medical terminology2013  5,60

Čalkovská, A. - Javorka, K.: Návody k praktickým cvičeniam z fyziológie

2008

  4,18

  062

Danko, J.: Aktuálny stav diagnostiky hypoxie plodu

2008

  9,13

  772

Danko, J Mlynček, M.:Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva I.2014  3,30
Danko, J. a kol.:Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva II.2014  4,40
Danko, J. a kol.:Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva III.2014  3,50

Džuganová, B. a kol.: Slovenčina pre zahraničných študentov

2010

  8,20

Džuganová, B. : Lekárska slovenčina pre zahraničných študetov2013  8,10
Džuganová, B.: Slov.- angl. a angl.-slov. slovník pre zahraničných študentov2013  5,40
Džuganová, B.:English for dental students2015 12,00

Gajdoš, M. - Nosáľová, G.: Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie

2007

  2,06

  710

Hajtman,A., Kovaľ, J.: Otorhinolaryngology

1995

  2,70

Halašová, E.: Medical Biology practicum2015  4,71

Hanzlíková, A. a kol.: Úloha ošetrovateľstva v ochrane komunitného zdravia 1.

2002

  3,52

Hanzlíková, A. a kol.: Úloha ošetrovateľstva v ochrane komunitného zdravia 2.

2012

  2,56

 

Javorka, K. - Čalkovská, A. a kol.: Medical physiology, laboratory manual2013 5,88

Jurko - Ovšonková - Zanovitová a kol.: Pediatria a ošetrovateľská starostlivosť

2009

23,10

  806

Kolibáš, E. a kol.: Všeobecná psychiatria

2007

  4,91

  708

Lehotský, J. et al.: Medical chemistry and biochemistry II2012  3,72

Minariková, E.: Clinical dermatovenerology

2011

  5,40

  920

Mokáň, M. a kol.: Vnútorné lekárstvo 1

2012

  7,93

Mokáň, M. a kol.: Vnútorné lekárstvo 2

20014

  9,03

  069

Mokáň, M. a kol.: Vnútorné lekárstvo 3

2005

10,95

  457

Poláčková, G. a kol.: Textbook of Medical English

2006

  4,91

  489

Račay, P.: Medical chemistry and biochemistry III.

2012

  2,40

Rozborilová, E. a kol.: Tuberkulóza a mykobakteriózy

2009

  3,20

  791

Švihrová, V.: Základy klinickej medicíny I. pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo

2010

  4,70

  852

Švihrová, V., Buchancova, J.: Základy klinickej medicíny II. pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo

2013  5,40
Tatarková Z.: Problémové úlohy k seminárom z lekárskej chémie a biochémie2013  5,10


 

Adamkov, M. - Adamková, M. - Kurča, E.: Morfológia a klinika myofasciálnej bolesti hlavy

2010

 5,00

151

Višňovský, J.:Ovariálny a menštruačný cyklus 2012 10,00
Bilický, J. akol.: Rádiológia I-VI.2012 20,00
Hirjak, D. Machoň, V.: Traumatológia skeletu tváre2013 29,90