Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Videokonferenčné prenosy

Videokonferenčné prenosy organizované Ústavom verejného zdravotníctva JLF UK

Videokonferenčné prednášky zahraničných expertov sa uskutočňujú vďaka iniciatíve Ústavu verejného zdravotníctva LF UPJŠ v Košiciach a Cyrilometodějskej teologickej fakulty UP v Olomouci v rámci projektu SODEZZ.

Program prednášok:

13.2.2012 od 14,00: doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. (JLF UK, Martin): Využitie epidemiologických metód v klinickom výskume

15.2.2012 od 8,30: Prof. Jennie Popay (Lancaster University, Veľká Británia): Health Inequalities and Lay Knowledge: evidence from qualitative research pozvánka

29.2.2012 od 14,00: Prof. Dr. J. P. Mackenbach (University Medical Center Rotterdam, Holandsko) Social inequalities in health - EUROTHINE and on-going EURO-GBD studies pozvánka

12.3.2012 od 14,00: Mgr. Zuzana Veselská (LF UPJŠ, Košice): Prezentácia vedeckých výsledkov pozvánka

26.3.2012 od 8,30: Assoc. Prof. Jitse P. van Dijk (University of Groningen, Holandsko): Our scientific environment: competition & how to survive pozvánka

Prednášky sú určené pre odborníkov vo verejnom zdravotníctve a príbuzných odborov, doktorandov, ako aj pregraduálnych študentov. V rámci pregraduálnej výučby v letnom semestri 2011/12  predstavujú tieto videokonferenčné prednášky mimoriadnu formu výučby v predmetoch:

  • Epidemiológia (všeobecné lekárstvo, študujúci v slov. aj v angl. jazyku)
  • Úvod do verejného zdravotníctva (verejné zdravotníctvo, bakalárske štúdium)
  • Intervenčné programy vo v verejnom zdravotníctve (verejné zdravotníctvo, magisterské štúdium)
  • Základy klinickej medicíny (verejné zdravotníctvo, bakalárske štúdium)
  • Sociálne lekárstvo I (verejné zdravotníctvo, bakalárske štúdium)
  • Výskum vo verejnom zdravotníctve I a II (verejné zdravotníctvo, bakalárske a magisterské štúdium)

Prenosy sa realizujú prostredníctvom systému EVO – Koala a je možné sa ich zúčastniť v seminárnej miestnosti Oddelenia epidemiológie Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK. V prípade záujmu o individuálne pripojenie sa do prenosu kontaktujte prosím doc. Bašku, alebo Ing. P. Cingela (ÚIT)  ohľadne bližších technických informácií.