Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Všeobecné lekárstvo

Oznamy študentom

 

 

 

 

 

Odporučená literatúra

Študijná literatúra patologickej fyziológie pre 3. ročník všeobecné lekárstvo

Vzor semestrálnej práce (seminár č. ... v letnom semestri)

Vzorová semestrálna práca

Pokyny pre vypracovanie

Sylaby z patofyziológie

Sylaby k ústnej skúške z PF