Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Mgr. Romana Ulbrichtová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
41617

Jana Urbancová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
Dohoda

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
Dohoda

Antónia Urbanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár

doc. Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 430
41430
41416

MUDr. Veronika Urdová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
2.dVN/x

Jaroslav Vajda

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
043/2633 403
41403

MUDr. Veronika Vajdová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Zamestnanec

doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
Dohoda

Andrea Vaňochová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 658
41658
Prvá Predchádzajúca ... 89 90 [91] 92 93 ... Nasledujúca Posledná