Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Vladimír Zoľák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Peter Žatkuliak

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
Zamestnanec

MUDr. Ivana Žiačiková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
Zamestnanec

MUDr. Peter Žiak, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Očná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 248
41720
41759

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 417
41417

Mgr. Nela Žideková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
4.dFA

MUDr. Imrich Žigo, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4134 185
043/4203546,043/4203242

MUDr. Ivan Žila, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 452
41452
41680

Mgr. Oľga Žňavová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
Dohoda

RNDr. Jana Žolková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca ... 90 91 [92]