Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zápisnice

Prezeranie, či sťahovanie zápisníc zo zasadnutí Vedeckej rady JLF UK, je možné až po prihlásení sa.

Prihlasujete sa L1 celouniverzitným heslom (prihlasovacie údaje su rovnaké ako prihlasovacie údaje napr. do systému AiS2). Manuál k prihláseniu.

Po ukončení prác, sa nezabudnite korektne odhlásiť.

V prípade, že prihlasovacie údaje nemáte, kontaktujte Ing. Bc. Lenka Hamplová, hamplovajfmed.uniba.sk, VoIP: 41218. Ak svoje heslo viete, môžete si ho zmeniť na tejto stránke. V prípade, že ho neviete, je nutné sa dostaviť osobne a preukázať sa platným preukazom totožnosti (kartou zamestnanca/ITIC/ISIC, OP alebo pas).