Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Programy sústavného vzdelávania

Jesseniova lekárska fakulta v súčasnosti nemá akreditovaný žiadny študijný program sústavného vzdelávania pre zdravotnícke povolanie lekár.