Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Mgr. Ondrej Boško

Jesseniova lekárska fakulta UK,

Ústav lekárskej biofyziky, externý doktorand