Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Terézia Kozáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
1.dVN

MUDr. Erik Kozubík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PaedDr. Andrej Krajčovič, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633318
41318

doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav súdneho lekárstva a med. expertíz
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 754
41754

Ing. Michaela Krajčovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
sekretárka, sekretár
043/4133 922
41775
043/4203 293 043/2633 775

Ing. Bibiana Krajňáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
Dohoda

MUDr. Michal Králik

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
1.dCH/x

Ing. Oľga Králiková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 492
41492

MUDr. Terézia Kráľová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 39 40 [41] 42 43 ... Nasledujúca Posledná