Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Babeta Kašovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
vedúci prevádzky veľkej organizácie spol
043/2633 511
41511

Viera Kaššayová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Referát evidencie a správy majetku
Referát evidencie a správy majetku správca budovy a majetku
043/2633 301
41301

Ing. Mária Kaššová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 225
41225

prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
Dohoda

doc. PhDr. Simona Kelčíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 428
41428
fax:043/4906712

PharmDr. Martin Kertys, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
41631

Mgr. Desana Kiselová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 215
41215

Mgr. Eva Kiššová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
Dohoda

MUDr. Patrícia Kleinová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
1.dVN

Zdenka Kleinová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
043/2633 212
41212
Prvá Predchádzajúca ... 35 36 [37] 38 39 ... Nasledujúca Posledná