Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Ing. Ľubica Červeňová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát
tajomník
043/2633 322
41322

MUDr. Šimon Číčel

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
Dohoda

Viera Čierna

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
sekretárka, sekretár
043/2633 725
41725

doc. MUDr. Daniel Čierny, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav klinickej biochémie
docent vysokej školy

Mgr. Miroslav Čovan, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 215
41215

Ing. Miloslav Čutka

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
vedúci výpočtového strediska
043/2633 216
41216
Helpdesk IT: 043/2633944, 0915/944 015

Mgr. Gabriela Dabenini

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Biobanka pre nádorové a zried.ochorenia
odborný administratívny pracovník
043/2633 558
043/2633 824
41558
41824

Bc. Lucia Daniková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
sekretárka, sekretár
043/2633 703
043/4203 655
41703

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4134 185
41744
41100,41901,043/4203242, 043/2633744

doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 824
41824
B2 440
Prvá Predchádzajúca ... 9 10 [11] 12 13 ... Nasledujúca Posledná