Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

Mgr. Jana Adamčáková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dNPF

prof. MUDr. Katarína Adamicová PhD.

profesor vysokoškolský, univerzitný

MUDr. Marek Adámik PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Marian Adamkov DrSc.

profesor vysokoškolský, univerzitný

MUDr. Sohaib Mukhtar Agouba

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Abdulla Al Hakim

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dCH/x

Eva Andrisová

referent v administratíve, i. n.

Ing. Tomáš Antoš

odborný administratívny zamestnanec, i. 

Mgr. Martina Antošová PhD., MBA

odborný administratívny zamestnanec, i. 

MUDr. Lucia Babálová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dNEUR
[1] 2 3 ... Next page Last page