Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

Mgr. Jana Adamčáková

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (2.dNPF, daily)
Publications

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
043/2633 736
VoIP
41736
Publications

MUDr. Marek Adámik, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
043/2633 453
VoIP
41453
Publications

Eva Andrisová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre doktorandské štúdium
referent v administratíve, i. n.
Telephone
043/2633 326
VoIP
41326

Ing. Tomáš Antoš

Jesseniova lekárska fakulta UK, Kancelária európskych a národných projektov
odborný administratívny zamestnanec, i. 
Telephone
043/2633 208
VoIP
41208

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Kancelária európskych a národných projektov
odborný administratívny zamestnanec, i. 
Telephone
043/2633 203
0908 267 503
VoIP
41203
Note
41903
Publications

MUDr. Lucia Babálová

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (2.dNEUR, daily)

Ľubica Babničová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
Telephone
043/2633 511
VoIP
41511

Mgr. Michaela Babničová

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (1.dPD, daily)