Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

MUDr. Ján Bajaj

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dPAS/x

Jozef Baláž

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik

doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 498

MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Dana Balková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
sekretárka, sekretár
043/2633 418

Mgr. Renáta Balková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mgr. Alexandra Ballóová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dFA

MUDr. Anna Ballová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dDV

MUDr. Anna Ballová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi
First page Previous page 1 2 [3] 4 5 ... Next page Last page