Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Bibiána Baďurová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dLKFB

MUDr. Ján Bajaj

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dPAS/x

Jozef Baláž

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik

doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 498

Dana Balková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
sekretárka, sekretár
043/2633 418

Mgr. Alexandra Ballóová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dFA

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 749

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 429

Katarína Baránková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page 1 2 [3] 4 5 ... Next page Last page