Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

Ing. Eva Antošová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Odd. pre verejné obstarávanie a inv.výst, Referát pre verejné obstrávanie
referent v administratíve, i. n.

MUDr. Lucia Babálová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dNEUR

Ľubica Babničová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
043/2633 511

Mgr. Michaela Babničová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dPD

Mgr. Michaela Babničová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 407

Mgr. Katarína Bačé

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 210

MDDr. Martin Bačinský

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Mgr. Bibiána Baďurová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dLKFB
First page Previous page 1 [2] 3 4 ... Next page Last page