Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

MUDr. Lucia Babálová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dNEUR

Ľubica Babničová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
043/2633 511

Mgr. Michaela Babničová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dPD

doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 407

Mgr. Katarína Bačé

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 210

MDDr. Martin Bačinský

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Ján Bajaj

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dPAS/x

Jozef Baláž

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik

doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 498
First page Previous page 1 [2] 3 4 ... Next page Last page