Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

Staff

 

Katarína Chovanová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko
knihovník
043/2633 518

Juraj Jakubík

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko
knihovník

Alena Masláková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko
knihovník
043/2633 514

Jana Mazáková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko
knihovník
043/2633 506

Marta Michalcová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko
knihovník
043/2633 508

Mgr. Veronika Mikušíková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko
knihovník
043/2633 521, 043/2633 509

Natália Pažitná

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko
pomocník a upratovač

Milan Šulov

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko, Audiovizuálne stredisko
fotograf, i. n.
043/2633 411

Mgr. Ivana Švrková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko
vedúci archívu, knižnice veľkej organizá
043/2633 505
0905 752 062

Peter Uhrín

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko, Audiovizuálne stredisko
fotograf, i. n.
043/2633 103
[1]