Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Staff

Staff

    

  

Director

Mgr. Ivana Švrková

Tel.: (043) 2633505
VoIP: 41505   
E-mail: svrkovajfmed.uniba.sk

 


   

 

výpožičné oddelenie

Ľubica Vyskočová

Tel.: (043) 2633509, 510

VoIP: 41509, 41510

E-mail: vyskocovajfmed.uniba.sk

 

výpožičné oddelenie

Jana Mazáková

Tel.: (043) 2633509, 510

VoIP: 41509, 41510

E-mail: Jana.Mazakovajfmed.uniba.sk

 

    

evidencia a spracovanie fondov

Katarína Chovanová

Tel.: (043) 2633518

VoIP: 41518
E-mail: chovanovajfmed.uniba.sk

 

 

    

evidencia a spracovanie publikačnej činnosti

Helena Pišteková

Tel.: (043) 2633506

VoIP: 41506

E-mail: pistekovajfmed.uniba.sk

 

    

evidencia a spracovanie ohlasov publik.činnosti, akvizícia kniž.fondov

Marta Michalcová

Tel.: (043) 2633508

VoIP: 41508

E-mail: michalcova@jfmed.uniba.sk

 

časopisecké oddelenie

Alena Masláková

Tel.: (043) 2633514

VoIP: 41514

E-mail: maslakovajfmed.uniba.sk

   

audiovizuálne stredisko

Milan Šulov

Tel.: (043) 2633411

VoIP: 41411, 41432     

E-mail: sulovjfmed.uniba.sk

 

 

   

audiovizuálne stredisko

Peter Uhrín

Tel.: (043) 2633103

VoIP: 41103, 41432 

E-mail: puhrinjfmed.uniba.sk