Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

Mgr. Nina Kotlebová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dVZ

MUDr. Zoltán Kovács

Jessenius\ Faculty of Medicine,
-

Ing. Igor Kovačka

stavebný inžinier investičný

Darina Kováčová

referent v administratíve, i. n.

Renáta Kováčová

zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo

MUDr. Slavomíra Kováčová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dNEUR/x

Daniel Kovalčík

odborný technický zamestnanec, i. n.

Ladislav Kovalčík

vrátnik

Milan Kovalčík

prevádzkový elektrikár (inštalácie priem

MUDr. Katarína Kovalčíková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 32 33 [34] 35 36 ... Next page Last page