Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 736

MUDr. Marek Adámik, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Martina Adamjáková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty, Referát pre rozvoj fakulty
referent v administratíve, i. n.
043/2633 328

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 453

MUDr. Sohaib Mukhtar Agouba

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN/x

MUDr. Abdulla Al Hakim

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dCH/x

MUDr. Jozef Almási, PhD., MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ortopedická klinika
výskumný pracovník

doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Eva Andrisová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Referát pre doktorandské štúdium
referent v administratíve, i. n.
043/2633 326

Ing. Tomáš Antoš

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 208
[1] 2 3 ... Next page Last page