Contact

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
043/2633 736
VoIP
41736
Publications

prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
043/2633 453
VoIP
41453
Publications

Eva Andrisová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre doktorandské štúdium
referent v administratíve, i. n.
Telephone
043/2633 326
VoIP
41326

Ing. Tomáš Antoš

Jesseniova lekárska fakulta UK, Kancelária európskych a národných projektov
odborný administratívny zamestnanec, i. 
Telephone
043/2633 208
VoIP
41208

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Kancelária európskych a národných projektov
odborný administratívny zamestnanec, i. 
Telephone
043/2633 203
0908 267 503
VoIP
41203
Note
41903
Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Respirológie
Publications

Ľubica Babničová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
Telephone
043/2633 511
VoIP
41511

doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
043/2633 407
VoIP
41661
Note
41407
Publications

MUDr. Ján Bajaj

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (1.dPAS/x, external)

Jozef Baláž

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik
VoIP
41516