Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

MUDr. Tomáš Buday, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 645

Ing. Alena Hulejová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
sekretárka, sekretár
043/2633 606
043/2633 822

Mgr. Danica Jurčáková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 682
043/2633 684
2.33
41682
41684

Zdenka Košútová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
pomocník a upratovač v kancelárii
043/2633 606

Daniel Kovalčík

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
odborný technický zamestnanec, i. n.
043/2633 620

Monika Letrichová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 642

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD., MPH

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 622

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 635

RNDr. Marek Samec, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 621

Kamila Štrbová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 642

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 641

Tomáš Zaťko

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 644