Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Staff

Contact

Contact

Photo

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
043/2633 601
VoIP
41601
Publications

MUDr. Tomáš Buday, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
043/2633 645
VoIP
41645
Room
2.34
Publications

Marta Ilovská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
sekretárka, sekretár
Telephone
043/2633 606
043/2633 822
VoIP
41606
Note
41 822

Zdenka Košútová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
pomocník a upratovač v kancelárii
Telephone
043/2633 606
VoIP
41606

Monika Letrichová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Publications

Lenka Mazúrová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telephone
043/2633 642
VoIP
41642
Publications

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
043/2633 622
VoIP
41622
Note
41099, 41121
Publications

Kamila Štrbová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telephone
043/2633 642
VoIP
41642

Ing. Miroslav Vrabec

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
odborný technický zamestnanec, i. n.
Telephone
043/2633 620
VoIP
41620
Note
41689 lab. PC, 41490 lab. TLS
Publications

Tomáš Zaťko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telephone
043/2633 644
VoIP
41644
Publications

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
043/2633 635
VoIP
41635
Note
41635, 41205
Publications