Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Michal Demeter, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4237 573

MUDr. Martin Ďuriček, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Peter Hyrdel, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4237 573

Lýdia Lichancová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
sekretárka, sekretár
043/4237 573

MUDr. Peter Lipták, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

MUDr. Lenka Nosáková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

MUDr. Martin Schnierer, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Peter Uhrík

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Pav.č.13
[1]