Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

Mgr. Romana Ulbrichtová, PhD.

Ústav verejného zdravotníctva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Jana Urbancová

Agreement

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Agreement

doc. Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD.

Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 430

Jaroslav Vajda

Ústav anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
043/2633 403

MUDr. Veronika Vajdová

Rádiologická klinika
Employee
First page Previous page ... 89 90 [91] 92 93 ... Next page Last page