Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

MUDr. Marek Adámik, PhD.

Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Martina Adamjáková

Gynekologicko-pôrodnícka klinika
sekretárka, sekretár

MUDr. Sohaib Mukhtar Agouba

Agreement

MUDr. Abdulla Al Hakim

3.dCH/x

Eva Andrisová

Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Referát pre doktorandské štúdium
referent v administratíve, i. n.
043/2633 326

Ing. Tomáš Antoš

Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 208
[1] 2 3 ... Next page Last page