Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

MDDr. Daniel Hvizdoš

Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4237 573

Inna Chaun

Martinské centrum pre biomedicínu
referent v administratíve i.n.

Alena Chmúrna

Úsek tajomníka - dekanát, Referát personálnej práce
špecialista personálneho riadenia
043/2633 320

Viola Chmúrna

Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát ekonomiky práce
plánovač miezd a platov
043/2633 314

Mgr. Oľga Chodelková

1.dLKFB

MUDr. Frederika Chovancová

1.dPD

Lenka Chrásteková

Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
doručovateľ zásielok
043/2633 130
First page Previous page ... 26 27 [28] 29 30 ... Next page Last page