Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

MUDr. Mária Beníčková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Jakub Benko

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dVN

Mgr. Kristína Betušová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
lektor vysokej školy, univerzity

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4134 185

MUDr. Anna Bobčáková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN/x

Alica Bobeková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
043/2633 115

MUDr. Martina Bobrovská

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Tomáš Bolek, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
First page Previous page ... 4 5 [6] 7 8 ... Next page Last page