Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

Babeta Kašovičová

Študentská jedáleň
vedúci prevádzky veľkej organizácie spol
043/2633 511

Viera Kaššayová

Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Referát evidencie a správy majetku
správca budovy a majetku
043/2633 301

Ing. Mária Kaššová

Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 225

prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA

Agreement

Mgr. Desana Kiselová

Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Patrícia Kleinová

1.dVN

Zdenka Kleinová

Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
043/2633 212
First page Previous page ... 35 36 [37] 38 39 ... Next page Last page