ŠVOČ

 

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)

Milí študenti, pedagógovia a priatelia, na týchto miestach si Vás dovoľujeme informovať o študentskej vedeckej a odbornej činnosti na JLF UK, o kvalifikovaných a dobrovoľných stážistoch a o plánovaných slovenských a medzinárodných študentských konferenciách s možnosťou aktívnej účasti.