Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

kontakty

Referát doktorandského štúdia:

Eva Andrisová

telefón: +421 43 2633 326
email: andrisova@jfmed.uniba.sk

Predseda ŠVOČ:

RNDr. Michal ŠIMERA, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav lekárskej biofyziky

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá Hora 4; 03601 MARTIN 

 

E-mail: simerajfmed.uniba.sk

Telefón: 043-2633-431

VoIP: 41431