Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentská vedecká konferencia archív

Základné informácie

Študentská vedecká konferencia predstavuje každoročnú prehliadku prác študentov medicíny a nelekárskych študijných programov na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.

Usporadúva sa spravidla v apríli a prebieha formou súťaže, t.j. vyhodnocujú sa aj najlepšie práce. Pre kvalifikovaných stážistov je účasť na konferencii povinná, pre ostatných študentov dobrovoľná. Podrobnosti nájdete kliknutím na príslušný ročník ŠVK.