Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kvalifikovaní stážisti

Kvalifikovanému stážistovi patrí za jeho vedecko-výskumnú činnosť odmena. Uzatvára preto s JLF UK dohodu o brigádnickej práci študentov (spravidla 25 hodín mesačne).

Na voľné miesta kvalifikovaných stážistov sa môžu študenti JLF UK prihlásiť priamo na príslušnom pracovisku JLF UK každoročne do 15. októbra.

Viac informácií nájdete vo vnútornom predpise č. 44/2013: Štatút kvalifikovaných a dobrovoľných stážistov.

 

Zoznam kvalifikovaných stážistov v AR 2016/17