Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Dobrovoľní stážisti

Dobrovoľný stážista je študent, ktorý v rámci svojho osobného voľna pracuje na zvolenom pracovisku a podieľa sa na vedeckej alebo odbornej práci spolu s poverenými pedagógmi a ostatnými zamestnancami.

Evidencia dobrovoľných stážistov prebieha na príslušnom pracovisku.

Na rozdiel od kvalifikovaného stážistu nedostáva finančnú odmenu za svoju činnosť.

Dobrovoľný stážista môže prezentovať výsledky svojej vedeckej a odbornej činnosti na Študentskej vedeckej konferencii v príslušnom školskom roku. Až po účasti na domácej konferencii je študent evidovaný organizačným výborom ŠVOČ!

Viac informácií nájdete vo vnútornom predpise č. 44/2013: Štatút kvalifikovaných a dobrovoľných stážistov.