Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Podmienky pre stážistov

Pridelené miesta kvalifikovaných stážistov na Ak. rok 2016/17