Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Špičkové vedecké tímy

Na JLF UK pôsobia tri špičkové vedecké tímy, ktoré boli v predchádzajúcom období identifikované Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády SR v rámci projektu vyhláseného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR so zámerom identifikovať v jednotlivých vedeckých oblastiach vedecké osobnosti, kolektívy a pracoviská vysokých škôl s vysoko nadpriemernými výsledkami v slovenskom meradle, a ktoré sa významne presadili v medzinárodnej vedeckej oblasti.

1. Martinská výskumná skupina v oblasti neurologických a nádorových ochorení (MAVYS).

Vedecký tím: prof. Dobrota, prof. Lehotský, prof. Kaplán, doc. Babušíková

2. Poruchy metabolizmu a hemostázy v tehotenstve (POMEHET).

Vedecký tím: prof. Mokáň, prof. Danko

3. Kardiorespiračný systém a viscerálna bolesť (CAREVIP).

Vedecký tím: prof. Čalkovská, prof. M. Javorka