Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Špičkové vedecké tímy

Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, vyhodnotila predložené návrhy z VŠ na identifikáciu špičkových vedeckých tímov v rámci projektu, ktorý vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR so zámerom identifikovať v jednotlivých vedeckých oblastiach vedecké osobnosti, kolektívy a pracoviská vysokých škôl s vysoko nadpriemernými výsledkami v slovenskom meradle, ktoré sa významne presadili v medzinárodnej vedeckej oblasti.  Potvrdené špičkové vedecké tímy na JLF UK:

1. Špičkový vedecký tím v zložení: prof. Dobrota, prof. Lehotský, prof. Kaplán, doc. Babušíková

Názov špičkového tímu: „Martinská výskumnú skupina v oblasti neurologických a nádorových ochorení (MAVYS).“

2. Špičkový vedecký tím v zložení: prof. Mokáň, prof. Danko, prof. Kubisz,  prof. Žúbor

Názov špičkového tímu: „Poruchy metabolizmu a hemostázy v tehotenstve (POMEHET).“

3. Špičkový vedecký tím v zložení: prof. Čalkovská, prof. Tatár, prof. M. Javorka, doc. Kollárik, Mgr. Trančíková   

Názov špičkového tímu: „Kardiorespiračný systém a viscerálna bolesť (CAREVIP)."