Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Počítačový kurz

 

                 Pre veľký záujem bue opäť otvorený  počítačový kurz pre seniorov  v počítačovej miestnosti pre UTV v budove  Edukačného centra (BIOMED). Kurz  vedie Mgr. Ivana Švrková, riaditeľka Akademickej knižnice a informačného centra JLF UK v spolupráci s Martinským klubom medikov.

Učebný plán