Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Dokumenty k akreditácii

Dokumenty k akreditácii - zubné lekárstvo

Opis študijného programu - zubné lekárstvo v slovenskom jazyku (SK), (EN)

 

Vnútorná hodnotiaca správa (SK), (EN)

 

VUPCH, VTČ - garanti študijného programu:

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. - VUPCH, VTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH - VUPCH, VTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

doc. MUDr. Tomáš Siebert, PhD. - VUPCH, VTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

 

VUPCH - učitelia študijného programu

 

Vyjadrenie MZ SR k akreditácii ŠP