Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijný program zubné lekárstvo

PROFIL ABSOLVENTA študijného programu zubné lekárstvo spojeného 1. a 2. stupňa  v študijnom odbore 7.2.1 zubné lekárstvo 

Študijný program zubné lekárstvo v akademickom roku 2019/2020

Študijný program zubné lekárstvo v akademickom roku 2020/2021

Informačné listy predmetov

1. rok 

2. rok

3. rok

4. rok

5. rok

6. rok