Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijný program zubné lekárstvo

 

Profil absolventa študijného programu zubné lekárstvo spojeného 1. a 2. stupňa v študijnom odbore zubné lekárstvo (SK), (EN)

Schválený študijný programy (odporúčaný študijný plán) (SK), (EN)

Informačné listy predmetov (SK), (EN)

 

Rada študijného programu

 

Osoby zodpovedné za študijný program

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

doc. MUDr. Tomáš Siebert, PhD.

 

Dokumenty k akreditácii