Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijný program zubné lekárstvo

Študijný program zubné lekárstvo v akademickom roku 2021/2022

 

Nová akreditácia

Profil absolventa študijného programu zubné lekárstvo spojeného 1. a 2. stupňa v študijnom odbore zubné lekárstvo (SK), (EN)

Návrh študijného programu pre AR 2022/2023 (SK), (EN)

Informačné listy predmetov (SK), (EN)

 

Rada študijného programu

 

Osoby zodpovedné za študijný program

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

doc. MUDr. Tomáš Siebert, PhD.

 

Dokumenty k akreditácii