Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Dokumenty k akreditácii

Dokumenty k akreditácii - všeobecné lekárstvo

Opis študijného programu - všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku (SK), (EN)

Opis študijného programu - všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku (SK), (EN)

Vnútorná hodnotiaca správa (SK), (EN)

Vnútorná hodnotiaca správa 2023 (SK), (EN)

 

Rok 2024 - zmena

VUPCH, VTČ - garanti študijného programu:

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin - VUPCHVTČ1VTČ2, VTČ3VTČ4VTČ5

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. - VUPCHVTČ1VTČ2, VTČ3VTČ4VTČ5

prof. MUDr. Anton Dzian, PhD. -  VUPCHVTČ1VTČ2VTČ3VTČ4VTČ5

 

Rok 2022

VUPCH, VTČ - garanti študijného programu:

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin - VUPCH, VTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. - VUPCH, VTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. - VUPCH, VTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

 

VUPCH - učitelia študijného programu všeobecné lekárstvo

Zoznam učiteľov študijného programu všeobecné lekárstvo

Vyjadrenie MZ SR k akreditácii ŠP